Meist

Mesilaste Vabariik on mesilastele ja teistele tolmeldajatele mõeldud õitsvaid taimi täis ala. Idee sai alguse soovist luua soodsad tingimused neile putukatele, kellest sõltub üle 75% toidutaimeliikide saagikusest ja kvaliteedist.

Selle algatusega kutsub Syngenta taimekasvatajaid toetama säästva põllumajanduse ideed, hoolitsema vastutustundlikult keskkonna eest ning säilitama oma põldudel võimalikult suurt taimede mitmekesisust ja tolmeldajate populatsiooni. Taimekasvatajatel on võimalik saada toetusi keskkonnasõbralikuma põllumajandustegevuse eest.

Mesilaste Vabariik on mesilastele ja teistele tolmeldajatele mõeldud õitsvaid taimi täis ala. Idee sai alguse soovist luua soodsad tingimused neile putukatele, kellest sõltub üle 75% toidutaimeliikide saagikusest ja kvaliteedist.
Eraldades osa põllust Mesilaste Vabariigile, saab taimekasvataja aidata kaasa mesilaste ja teiste tolmeldajate populatsiooni suurenemisele. Tänu tõhusamale tolmeldamisele paraneb aga kultuurtaime saagikus ja saagi kvaliteet.
Eraldades osa põllust Mesilaste Vabariigile, saab taimekasvataja aidata kaasa mesilaste ja teiste tolmeldajate populatsiooni suurenemisele. Tänu tõhusamale tolmeldamisele paraneb aga kultuurtaime saagikus ja saagi kvaliteet.

Taimekasvatajal tuleb vaid kinni pidada keskkonnakaitse eesmärkidest ja tema põllumaad näevad lisaks välja atraktiivsed ning kaitsevad mulda ja vett erosioonimõjude eest.

Õitsvate taimede seemneid võib külvata ebaproduktiivsetele põlluservadele ning veekogu-äärsetele aladele. Seeläbi saab luua looduslikke elupaiku nii putukatele kui lindudele ja pisiimetajatele.

Mesilaste vabariigi eesmärgid põhinevad rahvusvahelisel putukatolmeldajate kaitse programmil, mida on Euroopa Liidu (EL) riikides rakendatud juba üle kümne aasta. Programmis osaleb üle 37 tuhande põllumehe 23 EL-i riigist.

Euroopa Liit soodustab keskkonna suhtes säästlikumat põllumajandustegevust ja annab selle eest rohestamistoetusi – tegemist on lisatoetusega, mida makstakse EL-i vahenditest taotlejale, kes vastab keskkonnasäästlikumaks muutmise ehk rohestamise toetuse saamise nõuetele. Rohestamistoetuse taotleja peab vastama rohestamistoetuse nõuetele, st mitmekesistama põllukultuure, säilitama püsirohumaad, deklareerima ökoloogiliselt tähtsad alad (ETA).

Mesilaste vabariigi eesmärgid põhinevad rahvusvahelisel putukatolmeldajate kaitse programmil, mida on Euroopa Liidu (EL) riikides rakendatud juba üle kümne aasta. Programmis osaleb üle 37 tuhande põllumehe 23 EL-i riigist.