Taimekasvatajate ja mesinike sõprus

Ainult tihedas koostöös mesinikega saavad taimekasvatajad panustada mesilaste populatsiooni arengusse.

Vahetage kontakte teie põldude läheduses mesilasi pidavate mesinikega ja leppige kokku parimates kohtades tarude pidamiseks. Jagage mesinikele infot oma taimekaitsevahendite kasutusprogrammi kohta ja andke neile põldude pritsimise algusest teada 48 tundi enne tööde algust.

Taimekasvatajate ja mesinike sõprus
Kui kasutate taimekaitsevahendeid:
 • Veenduge, et põllul ei oleks õitsvaid taimi (sh kesal, kaitsevööndites) ja kasutage mesilaste ja teiste tolmeldajate toetamiseks kattetaimi.
 • Jälgige, et kasutades insektitsiide, ei oleks põllul ja selle servades õitsvaid umbrohutaimi.
 • Kontrollige kohti, kus võib olla toitu ja joogivett, mis võivad tolmeldajaid ligi meelitada, ja teavitage mesinikke.
Kontrollige kohti, kus võib olla toitu ja joogivett, mis võivad tolmeldajaid ligi meelitada, ja teavitage mesinikke. Kasutage taimekaitsevahendeid ohutumalt:
 • Valige tooted, mis on tõhusad kahjurite vastu ja tolmeldajatele ohutud, olenevalt nende toimeviisist, koostisest ja kasutusviisist (st lehtede kaudu, pinnasel või seemnete töötlemine).
 • Valige kõige sobivam kasutusaeg ja -viis, et saavutada taimekaitsevahendite maksimaalne tõhusus ja vähendada ohtu tolmeldajatele. Õhtul või öösel pritsides väheneb kokkupuude tolmeldajatega, kes on tavaliselt aktiivsed just päevasel ajal.
 • Külvake töödeldud seemned mulda ettenähtud sügavusele, et vähendada võimalikku mõju tolmeldajatele, lindudele ja imetajatele.
Vähendage pritseudu kõrvalekandumist.
 • Looge taimekaitsevahenditega töödeldud alade ja tolmeldajate elupaikade või tarude vahele pritsimisvabad tsoonid (puhvrid).
 • Enne taimekaitsevahendite kasutamist kontrollige ilmaennustust ja järgige taimekaitsevahendite etiketil olevaid kasutustingimuste nõudeid, nagu temperatuur, suhteline õhuniiskus, tuule kiirus ja suund.
 • Pihusti peab olema kalibreeritud, õige ehituse ja läbilaskvusega pritsiotsakutega.
 • Põlluservades ringi keerates lülitage pihusti välja ning ärge pritsige tühja põllupinda (kuhu liigniiskuse või ebasoodsate muude tingimuste tõttu ei ole midagi külvatud).
 • Vähendage masina kiirust (<10 km/h) ja reguleerige poomi kõrgust (≤ 50 cm) taimede kohal, et tagada maksimaalne piiskade allalangemine.
 • Kasutage madalsurve- või väikese väljalaskega pritsiotsakuid ja vajadusel kasutage ainete lendumist vähendavaid aineid (pindaktiivseid aineid või aineid, mis takistavad väga väikeste aerosoolide teket).
 • Veekogudele (nt tiikidele, kraavidele) lähenedes lülitage prits välja, kuna neid alasid võivad külastada tolmeldajad putukad. Sageli on taimekaitsevahendite etikettidele märgitud kohustuslikud mittepritsitavad puhvertsoonid, millest tuleb veekogude kaitseks kinni pidada.
 • Vaadake üle sihtotstarbelised lendlemist vähendavaid tehnoloogiaid, näiteks Twin või sarnase süsteemiga pihustid, mille puhul tilgad suunatakse õhuvooluga lehtedele.
Vähendage puhitud seemnetelt tulevat tolmu:
 • Enne põllu ümberkülvi eemaldage õitsvad taimed niitmise teel.
 • Kasutage kleepuvust ja seemnete purunemist parandavaid aineid, et vähendada puhise mahapudenemist seemne pinnalt.
 • Kasutage ainult kvaliteetseid puhitud seemneid, millele puhis on hästi nakkunud ega lendle tolmuna maha.
 • Külviku külvisepunkri avamisel ja täitmisel, tühjendamisel või puhastamisel jälgige, et ei satuks õhku seal olev puhisetolm.
 • Kontrollige alati tuule kiirust ja suunda, et vältida külvi ajal tolmu levikut külgnevatele aladele, eriti sinna, kus on õitsvaid taimi.
 • Kaaluge deflektoritehnoloogia kasutamist, et vähendada tolmu levikut keskkonda.
Lugege hoolikalt läbi taimekaitsevahendi etiketti ja järgige sellel olevaid ohutusjuhiseid.
 • Kui taimekaitsevahendid võivad olla mesilastele kahjulikud, on etiketile märgitud kasutamise ajal rakendatavad ettevaatusabinõud. Näiteks teatud piirkonnas lendavate mesilaste kaitsmiseks võidakse põllukultuuride või umbrohtude õitsemise ajal keelata taimekaitsevahendite kasutamine.
 • Taimekaitsevahendite kahjulikkusest mesilastele ja teistele tolmeldajatele märku andva mesilase pildiga ohupiktogrammi leiab järgmistest kohtadest: Keskkonnakaitse, Kasutamisega seotud piirangud.
Rakendage integreeritud taimekaitsevõtteid:
 • Tõhusad integreeritud taimekaitsevõtted hõlmavad kahjuritõrje head tava, et vähendada ohtu tolmeldajatele ja teistele kasulikele putukatele.
 • Taimekaitsevahendite kasutajad ei tohi ületada märgistusel märgitud maksimaalseid registreeritud kulunorme ning peavad valima sobiva kasutusaja ja -viisi.
 • Kui taimekaitsevahendeid kasutatakse kontrollmeetodeid, majanduslikku väärtust ja täpset kasutamist silmas pidades, saab optimeerida pritsimisprogramme ning vähendada riski tolmeldajatele ja kasulikele putukatele.